کد مقاله :   278  | تاریخ مقاله : 1396/11/21  | ساعت : 15:56

بررسی راهکار های علمی کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در موسسه رازی


راهکار های علمی کنترل و مقابله با گسترش بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در قالب سخنرانی های علمی و برگزاری پنل تخصصی هفته جاری در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی بررسی می شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه رازی، با توجه به شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، هفته جاری همایشی تخصصی در موسسه رازی برگزار و در خصوص این بیماری بحث و بررسی می شود.

در این همایش که در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می شود، دکتر علی اسحاقی رئیس موسسه رازی درباره اهمیت بیماری آنفلوانزا و خسارت های اقتصادی این بیماری در فارم های پرورشی، دکتر علی اصغر ماکنعلی معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی در خصوص نقش این سازمان در مبارزه با بیماری، دکتر محمدمهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره اهمیت بیماری آنفلوانزای پرندگان در بهداشت انسان، دکتر عبدالحمید شوشتری عضو هیئت علمی موسسه رازی در ارتباط با ویروس شناسی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و بیماری زایی ویروس و دکتر وصفی مرندی در خصوص اهمیت آنفلوانزای فوق حاد پرندگان سخنرانی خواهند کرد.

نوبت بعد از ظهر نیز به برگزاری نشست تخصصی کلینیسین های برجسته کشور و انتقال تجارب آنها از فارم های مبتلا به بیماری اختصاص دارد.

همایش تخصصی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان روز سه شنبه 24 بهمن ماه در موسسه رازی برگزار می شود.