کد مقاله :   326  | تاریخ مقاله : 1397/01/22  | ساعت : 13:29

نماینده دیوان محاسبات استان البرز مستقر در موسسه رازی معرفی شد


نماینده دیوان محاسبات استان البرز مستقر در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در مراسمی با حضور رئیس موسسه معارفه شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه رازی، در مراسمی که پیش از ظهر چهارشنبه با حضور دکتر علی اسحاقی رئیس موسسه رازی در محل این موسسه برگزار شد، نماینده دیوان محاسبات استان البرز مستقر در موسسه معرفی و از نماینده پیشین قدردانی شد.

 در این مراسم محمد رضا شراهی مدیرکل دیوان محاسبات استان البرز، محمد زارع را به عنوان نماینده این دیوان در موسسه رازی معرفی کرد.

یادآور می شود؛ دیوان محاسبات بر تمامی امور مالی موسسه نظارت دارد.