جمعه 17 آذر 1402   17:08:52

مصاحبه ها و ویدئوها

1400/2/19 یکشنبه

تشریح ادامه فراینده کارآزمایی بالینی واکسن رازی کووپارس توسط دکتر سعید کلانتری- محقق اصلی کارآزمایی

بيشتر
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما