آخرین اخبار

...
1403/3/9 14:27

معرفی ظرفیت های علمی موسسه رازی در نود و یکمین اجلاس عمومی سازمان جهانی بهداشت حیوانات

سازمان دامپزشکی کشور در نود و یکمین اجلاس عمومی سازمان جهانی بهداشت حیوانات (WOAH)، ظرفیت های علمی و فناوری موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی را معرفی کرد.

...
1403/3/9 10:45

اهتمام مستمر پایگاه بسیج موسسه رازی درخصوص حمایت و اطعام نیازمندان

فرمانده پایگاه بسیج شهید چمران موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، گفت: با مشارکت و همراهی افراد خیر و نیکوکار، حمایت و اطعام نیازمندان در دستور کار مستمر قرار دارد.

...
1403/3/9 08:00

قدردانی از موسسه رازی برای برگزاری مطلوب دوره های آموزشی تخصصی

مدیرکل آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی جمهوری مالی، از رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و مسئول آزمایشگاه مرجع آبله گوسفند و بز WOAH مستقر در این موسسه برای برگزاری برنامه های آموزشی استثنایی، قدردانی و تشکر کرد.

فرآورده های ما

محصولات پزشکی


سرم ضد دیفتری، اولین فراورده بیولوژیک در حورزه بیماری های انسانی بود.

محصولات دام


سرم ضد طاعون گاوی، اولین فراورده بیولوژیک در حوزه بیماری های  دامی بود.

محصولات طیور


واکسن آبله طیور، اولین فراورده بیولوژیک در حوزه بیماری های طیور بود.

سایر محصولات


آنتی ژن سالمونلا، اولین فراورده بیولوژیک در حوزه تشخیص بیماری ها بود.