درباره موسسه رازی
تاریخچه

موسسـه تحقیقات واکسن و سرم سازى رازى زیر مجموعه اى ازسازمان تحقیقـــات، آموزش و ترویج کشــــاورزى وزارت جهـادکشـاورزى اســت که در دى ماه 1303و با تصویب مجلس شوراى ملى وقت تحت عنوان “موسسه دفع آفات حیوانى و سرم سازى” تاسیــس گردید. موســسه رازى با تلاش بى دریـغ کارکنان زحمتکش و اسـاتید برجسته خویش، اکثر واکسن هاى مورد نیاز دامى و انسانى کشور را تولیـد کرده اســت و ضمن جلوگیرى از وابستگى و خروج میلیون ها دلار ارز از کشور، همه ســاله ده ها مقـاله علمــى و تحقیقاتى به مجامع معتبر علمى داخل و خارج از کشور تقدیم مى دارد تعداد زیادى از بیمارى هاى دام و طیور کشور، همراه با عوامل بیمارى زاى آنها به همت و تلاش بى دریغ دانشمندان این موسسه شناسایى شده، به ثبت رسیده . موسسـه تحقیقـــات واکسن و سرم سازى رازى Vaccine & Serum Research Institute و متعاقب آن نیز واکسن هاى موثر علیه آن ها ساخته شده است. ریشه کنى و یا در شرف ریشـه کن بودن بسیارى از بیمـارى هایى که زمانى بومى کشـور بودند از جمله طاعون گاوى، طاعون اسبــى، فـلج اطفـال دیفترى،کزاز، سیاه سرفه، سرخک، سرخجه و اوریون مرهون تولیـدات این موسـسه و زحمـات کارکنـان خدوم سـازمان دامپزشکى و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکى است.

جایگاه موسسه رازی در سطح ملی و بین المللی

موسـسه رازى به دلیل حجم تولیـد، تنوع محصول و وظایف محوله، در نوع خود در کشور و خاورمیانه بى نظــیر و در جهــان کم نظـیر است. با توجه به فعالـیت هاى گستـرده تولیدى و تحقیقاتى، ارتباط وسیعى بین موســسه رازى و سایر مراکـز و مجامع علمىتحقیقاتى داخل و خــارج از کشــور از جمله WHO ،FAO ،OIE و مراکــز علمى تحقیقـاتى مشابه برقرار است. این موسســـه از سوى دفتر مبـــارزه با بیمارى هاى واگـیر دامى به عنوان آزمایشـگاه مرجع بین المــللى براى تشخیـص بیمارى هاى آبله بزى وگوسفندى معرفى شده است وجود بیش از هجده هزار جلد کتاب، مجله علمى و مرجــع درکتـابخـانه موسسه رازى، آن رابه یکى از غنى ترین منابع علمىکشور تبدیل کرده است معرفى محقـقان موسـسه رازى به عنوان چهره هاى مانــــــدگار و مفــــــاخر علمى از جمله زنده یاد دکتر میرشمسى، دکتر شفیعى و دکتر فشارکى نشانه جایگاه رفیع علمى موسسه رازى در کشور مى باشد.

حیطه عملکرد

الف. تولید فرآورده های بیولوژیک مصرف انسان، دام، طیور و آبزیان
ب. تولید آنتی ژن ها و کیت های تشخیصی
ج. تحقیق در زمینه بیماری های دام، طیور، زنبور عسل و بیماری های مشترک
د. تشخیص مرجع برای بیماری های عفونی دام، طیور، زنبورعسل و بیماری های مشترک
ه. پژوهش و تحقیقات علمی پیرامون فرآورده های بیولوژیک و موضوعات مرتبط
و. جذب و آموزش دانشجو درمقاطع تحصیلات تکمیلی (کاردانی، لیسانس، فوق لیسانس، دکترای تخصصی
ز . انتشار مقالات علمی (مجله آرشیو رازی) و گزارش نهایی طرح ها
ح . مشارکت و حضور فعال در برگزاری کنگره ها و سمینارهای علمی
ط . انجام تحقیقات توسعه ای جهت بهبود کیفیت و کمیت فرآورده ها
ی. مشارکت در طرح های ملی و بین المللی به صورت مجری و یا همکار
ک. مشارکت با دانشگاه ها در طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های تحصیلی به صورت مجری و یا همکار

جامعه هدف

 

چشم انداز

 

دستاوردها و افتخارات
دستاوردها
دستاوردها 2
مدیران
مفاخر موسسه رازی
روسای موسسه از ابتدا تاکنون
خط مشی