وظایف و خدمات کتابخانه
وظایف و خدمات

1. خريداري وگردآوري منابع اطلاعاتي چاپي و الكترونيكي

2. سازماندهي منابع اطلاعاتي

3. اشتراك پايگاه‌هاي اطلاعاتي تخصصي خارجي و فارسي

4. اشاعه اطلاعات چاپي و الكترونيكي به اعضاي هيات علمي و پژوهشگران مؤسسه رازي و شعب آن

5. تهيه و ارسال مقالات تخصصي خارجي به صورت الكترونيكي

6. مديريت انتشارات مؤسسه

7. تهيه و روزآمدسازي فهرست همايش‌هاي تخصصي داخلي و خارجي

8. روزآمدسازي منابع اطلاعاتي كتابخانه موسسه رازي در فهرستگان‌هاي جهاد كشاورزي

9. سازماندهي منابع اطلاعاتي (كتابهاي فارسي و خارجي, نشريات فارسي و خارجي, لوح­هاي فشرده فارسي و خارجي, پايان­نامه­ها, گزارش نهايي طرح‌هاي تحقيقاتي و مقالات نشريه آرشيو در پايگاه اطلاعاتي بين‌المللي AGRIS ) در نرم­افزار تحت وب سيمرغ

10. تهيه پايگاه­هاي اطلاعاتي تمام متن مقالات خارجي و فارسي پژوهشگران و كارشناسان مؤسسه رازي

11. تهيه و سازماندهي كتابهاي الكترونيكي تخصصي