چهارشنبه 26 خرداد 1400   14:27:49

مصاحبه ها و ویدئوها

1400/2/19 یکشنبه

تشریح فرآیند کارآزمایی بالینی واکسن رازی کوپارس توسط دکتر مسعود سلیمانی

بيشتر
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما