شرح وظایف شعبه
شرح وظایف

  1.   افزایش کمی و کیفی محصولات تولیدی فعلی
  2.   تلاش در جهت خودکفایی کشور به تولید واکسن های روغنی طیور
  3.   تلاش برای استاندارد سازی و بروز رسانی فضاها و فرایند های تولیدی
  4.   افزایش رضایت مندی مشتریان  با تکمیل سبد محصولات واکسن های روغنی طیور
  5.   تکمیل سبد محصولات با تولید صنعتی واکسن های روغنی طیور جدید
  6.   توسعه و باز سازی تجهیزات ، ساختمان ها و فرایند ها مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی
  7.   اصلاح هرم نیروی انسانی شعبه و در اولویت قرار دادن جذب نخبگان و متخصصین برتر کشور
  8.   راه اندازی مراکز رشد و حمایت از تأسیس شرکت های دانش بنیان
  9.   تلاش برای اخذ تأییدیه های سازمان بهداشت جهانی ( Perquolification  )