تاریخچه شعبه 
مرند
موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی شعبه شمالغرب کشور در 45 کیلومتری استان آذربایجان شرقی در دامنه های سر  سبز کوه میشو  ودر زمینی به مساحت 24هکتار در سال1370 هجری شمسی بنیان گذاری و در آبان ماه 1372 رسما" افتتاح و هم زمان با برنامه  دوم اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور فعالیت خود را آغاز نمود .  دوری از محدوده شهر و واحدهای دام وطیور صنعتی و وسعت مناسب برای توسعه ،داشتن نیروهای متعهد و متخصص از ویژگیهای بارز این شعبه می باشد .
شروع و ادامه فعالیت های این شعبه از ابتدای پایه گذاری به شرح زیر می باشد .
1. بهره برداری از آزمایشگاههای میکروب شناسی و انگل شناسی و نیز خط تولید قرص ضد انگل نیکلورازی  در سال 1373
2. بهره برداری از خط تولید واکسن آگالاکسی ونیز تولید داروی ضد انگل پیرو رازی در سال 1374
3.  بهره برداری از خط تولید واکسن روغنی نیوکاسل در سال 1376
4. بهره برداری از خط تولید واکسن روغنی آنفلوانزا درسال 1378
5. بهره برداری از خط تولید واکسن دوگانه نیوکاسل و آنفلوانزای روغنی در سال 1383
در حال حاضر شعبه در تولید واکسن نیوکاسل روغنی کشته طیور ،واکسن آنفلوانزا ی روغنی کشته طیور وهمچنین واکسن دوگانه نیوفلورازی طیور فعالیت می نماید و ظرفیت تامین عمده نیاز جامعه طیور کشور به این محصولات را دارد .
تولیدا ت این شعبه کاملا" با اصول  GMPو استانداردهای ISO   مطابقت داشته وکنترل کیفی این محصولات توسط آزمایشگاهای مجهز وکارشناسان مجرب و،با بهره گیری از دستگاهای بسیار پیشرفته و با دقت بسیار بالا انجام می شود .