تاریخچه شعبه 
مرکز فارس

در راستاي سياست تمركز زدايي موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی، شعبه جنوب کشور- شیراز با عنوان شعبه برتر و برگزيده موسسه در سال هاي اخير درسال 1374 درمنطقه غربی شیراز در محدوده ای به وسعت 36.248 مترمربع تاسیس و از سال 1375 فعالیت خود را با تولید دو نوع واکسن دامی به نام های آگالاکسی وآنتروتوکسمی آغازکرد. در زمینه تحقیقات نیز در همين سال با انتقال همكاران بخش دامپزشکی مرکزتحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان فارس به موسسه وتجهیز آزمایشگاه ها، روند رو به توسعه ای شکل گرفت. به طوری که هم اکنون ضمن انجام فعالیت های تحقیقاتی در راستای تولیدات موسسه در زمینه ارائه مشاوره به دانشجویان دانشگاه های استان درخصوص پایان نامه های تحصیلی مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا ونیز انجام تحقیقات مرتبط باسازمان ها و ارگان های خصوصی و دولتی فعالیت چشمگیری صورت می پذیرد. این شعبه با توجه به امکانات و تجهیزات (دستگاههاي پيشرفته تزريق و برداشت تخم مرغ، دستگاه هاي مجهز و تمام اتوماتيك بسته بندي، ليبلينگ، ستر) و سیستم تولید آب قابل تزریق WFI   و  آب خالص PW، فضا و اتاق های تمیز CLEAN  ROOM  و پرسنل مجرب موفق به دریافت گواهی GMP در حوزه تولید واکسن های ویروسی کشته طیور گردیده است.