شرح وظایف شعبه
کرمان
  • تولید 40% از کل واکسن آنتروتوکسمی مورد نیاز کشور
  • کنترل های حین تولید و فرآورده های بیولوژیک مطابق با اصول استاندارد بین المللی
  • تهیه و تایید مستندات تولید ( VMF، BPR، SPR و SOP)
  • تکثیر، پرورش و تامین حيوانات مورد نياز کنترل کيفيت
  •  طراحی و اجرای طرح هاي پژوهشي در زمینه بیماریهای دام و طیور، بیماریهای مشترک انسان و دام
  • حمایت و همكاري در انجام پايان نامه هاي دانشجويي مقاطع مختلف تحصیلی در رشته های مرتبط بیولوژی
  • انتشار مقالات پژوهشی در نشريات و کنگره های معتبر داخلي و خارجي
  • برگزاري دوره ها و کارگاه های آموزشي
  • مشارکت و حضور فعال در  نمایشگاه ها و سمینار های علمی