تاریخچه شعبه 
مرکز کرمان

تولید واکسن آنتروتوکسمی در استان کرمان در سال 1361 با حداقل امکانات در محل اداره دامپزشکی وقت توسط مرحوم دکتر مجد زاده راه اندازی و پس از مدت کوتاهی به دلیل عدم تأمین مواد اولیه و سایر مشکلات متوقف شد.تا اینکه در سال 1373 با همت اعضای هیأت علمی و پرسنل بخش تحقیقات دامپزشکی و با موافقت ریاست مؤسسه با همکاری سازمان جهاد کشاورزی عملیات عمرانی شعبه آغاز گردید و در چهارم تیر ماه سال 1376 مورد بهره برداری قرار گرفت.
فعالیت این مؤسسه، همزمان با برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی  در زمینه تولید فرآورده­های بیولوژیک دامی با اهداف: خودکفایی منطقه جنوب شرق کشور در تولید فرآورده­های بیولوژیک دامی ،کوتاه شدن زنجیره سرد انتقال فرآورده به نقاط دور دست کشور، تمرکز زدایی،کاهش آسیب­پذیری کشور در بحران­هایی نظیر جنگ، ایجاد مرکزی جهت جذب نیروهای متخصص منطقه و همچنین فراهم شدن امکان صادرات فرآورده­های بیولوژیک به بازارهای جنوبی و کشورهای همجوار و همچنین انجام تحقیقات در زمینه­های بیماریهای دام و طیور آغاز شد.