لیست اخبار شعبه مرکزی
...
1402/10/26

تاکید نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی بر لزوم صادرات پادزهرهای مارگزیدگی موسسه رازی

محمد حسن آصفری در بازدید از شعبه موسسه رازی در اراک، بر حمایت و توسعه فعالیت های این مجموعه تاکید کرد.