جزییات آزمایشگاه‌ها
آزمایشگاه تخصصی مایکوپلاسما

1-نام آزمایشگاه فارسی/انگلیسی:
آزمایشگاه رفرانس مایکوپلاسما    -Mycoplasma Reference Laboratory

2- تاریخچه و خلاصه فعالیتها:

مایكوپلاسموز در طیور برای نخستین بار در ایران در سال 1955 به وسیله سهراب و بهارصفت از محققین مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شناسایی شد و سپس آلودگی وسیع مایكوپلاسمایی در کل کشور با استفاده از آزمایش‌های سرولوژیكی تائید گردید. طی وقفه طولانی در سال‌های 1382-1381 بخش تحقیق و تشخیص بیماری‌های طیور با پذیرش چند دانشجوی مقطع دکترای عمومی دامپزشکی به‌منظور اجرای چند پایاننامه تحقیقاتی به راهنمایی دکتر سید علی پوربخش درخصوص مایکوپلاسما گالیسپتیکوم (MG) و یک پایان نامه در خصوص مایکوپلاسما سینوویه (MS) به راهنمایی دکتر منصور بنانی فعالیت تحقیقاتی خود را در زمینه مایکوپلاسماهای طیور از سرگرفت.  همزمان پروژه هایی درخصوص شناسایی و ردیابی مایکوپلاسماهای طیور با مسؤولیت دکتر سید علی پوربخش به تصویب رسید. اولین گزارش نهایی ارائه شده در خصوص مایکوپلاسماهای بیماریزای طیور در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در تاریخ 1385/9/14 توسط دکتر منصور بنانی و همکاران ارائه گردید.
در تاریخ 1385/10/25 طی حکمی از سویه رئیس وقت مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی، دکتر سید علی پوربخش به سمت رئیس آزمایشگاه رفرانس مایکوپلاسما منصوب گردید. از ابتدای تأسیس تاکنون، این آزمایشگاه زیر مجموعه بخش بیماریهای باکتریایی، انگلی و قارچی طیور به ریاست دکتر منصور بنانی بوده است. در سال 1385 آزمایشگاه رفرانس مایکوپلاسما موفق به اخذ شماره عضویت 584344/42003 از شبکه ملی آزمایشگاه های زیست فناوری کشور گردید و فعالیت خود را در تشخیص و تحقیق مایکوپلاسما آغاز کرد. پس از آن رئیس آزمایشگاه رفرانس مایکوپلاسما چندین طرح ملی در خصوص مایکوپلاسماهای بیماریزای طیور، گوسفند و بز ارائه نمود. در این آزمایشگاه، فعالیتهای تشخیصی و شناسایی مولکولی انواع گونه های مایکوپلاسماهای دام، طیور و انسان در نمونه های ارسالی، انجام شده است و ردیابی سرولوژیکی به طور عمده در رابطه با مایکوپلاسماهای طیور صورت گرفته است. فعالیتهای تحقیقاتی متعددی در خصوص ژنوم مایکوپلاسماهای دام، طیور و انسان با کمک روشهای مولکولی انجام شده است. تا سال 1395 در خصوص جداسازی، تکثیر، ذخیره و نگهداری سویه های زنده، با توجه به نیاز مبرم بخش واکسنهای هوازی مؤسسه و تلاش برای ارتقاء کیفیت واکسن آگالاکسی، بیشترین فعالیتها بر روی عوامل مایکوپلاسمایی ایجاد کننده بیماری آگالاکسی گوسفند و بز صورت گرفته است. در سال 1389، باتوجه به فعالیت‌های ارزشمند آزمایشگاه در رابطه با مایکوپلاسما، به عنوان آزمایشگاه رفرانس نمونه در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی انتخاب گردید.
درحال حاضر، از سال 1396 ریاست آزمایشگاه رفرانس مایکوپلاسما برعهده دکتر محسن بشاشتی است و تمرکز این آزمایشگاه برروی عوامل مايكوپلاسمايي جداشده از طیور به خصوص MG و MS می‌باشد.

3- فعالیتها و خدمات (Activities and Services)
اين آزمايشگاه زير مجموعه بخش بيماريهاي باكتريايي، انگلي و قارچي طيور بوده و هم اكنون یکی از فعالترين آزمايشگاههاي مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازي بوده و هرساله با اجراي طرح هاي تحقيقاتي متعدد، اقدام به تشخيص، جداسازي، بررسي و تعيين هويت مولكولي مايكوپلاسما در گونه هاي مختلف از جمله گوسفند و بز، گاو، طيور، انسان، شتر و.. مينمايد. سالانه تعداد زيادي دانشجو و كارآموز از دانشگاههاي مختلف كشور در اين آزمايشگاه به كسب تجربه و اجراي پايان نامه هاي دانشجويي كه در زمينه طرحهاي اين آزمايشگاه تعريف شدهاند ميپردازند. اين آزمايشگاه مجهز به تجهيزات لازم براي كشت، جداسازي و شناسايي مولكولي (PCR) و تعيين ترادف ژنومي انواع مايكوپلاسماهاي گونه هاي مختلف حيوانات و انسان مي‌باشد.

3-1- خدمات و فعالیتهای تخصصی انحصاری (Specific activities and services performed)
جداسازي و شناسايي مايكوپلاسماهاي بيماريزا (دام و طيور) در نمونه هاي مشكوك و مرضي
شناسايي مولكولي مايكوپلاسماهاي بيماريزا خصوصاً MG و MS توسط PCR و Real-time PCR
آنالیز مولکولی مایکوپلاسماهای پرندگان با استفاده از کلونینگ و توالی یابی ژنهای هدف


3-2- فعالیتهای عمومی و موظفی (Mandate and general activities)
تشخیص نمونه های ارسالی مشکوک به آلودگی با مایکوپلاسما
اجرا و همکاری در پروژه های مختلف مایکوپلاسما
پذیرش دانشجو جهت دوره کارآموزی و پایان نامه

3-3- تواناییهای تشخیصی (Diagnostic capabilities)
کشت و جداسازی مايكوپلاسماهاي بيماريزا (دام و طيور)
آزمایشات تشخیصی مولکولی شامل PCR، RT-PCR، PCR-RFLP و Real-time PCR جهت تشخیص مايكوپلاسماهاي بيماريزا (دام و طيور)

4- پروژه های در حال انجام و همکاریهای بین المللی (Projects and Collaborations)
بررسی تنوع ژنتيکي سويه‌هاي مايکوپلاسما گالي‌سپتيکوم جدا شده از طيور صنعتي با استفاده از تايپينگ توالي تک لوکوسي دو ژن mgc2 و  pvpA تشخيص مايکوپلاسما گالي‌سپتيکوم و مايکوپلاسما سينوويه با روش Real-time PCR

5- یافته های انتشار یافته (Publications) 

1- Behbahan, N.G.G.; Asasi, K.,Afsharifar, A.R., Pourbakhsh, S.A. Isolation and detection of Mycoplasma gallisepticum by polymerase chain reaction and restriction fragment length polymorphism. Iranian Journal of Veterinary Research, 2005, 6,35-41.
2- Hosseini, H., Bozorgmehrifard, M.H., Peighambari, S. M., Pourbakhsh, S.A., Razzazian, M. Random amplified polymorphic DNA (RAPD) fingerprinting of Mycoplasma gallisepticum isolates from chickens. Archives of Razi Institute, 2006, 61,67-71.
3- Ezzi, A., Pourbakhsh, S.A., Bidhendi, S.M. Study on Mycoplasmal pneumonia at the Ziaran abattoir. Archives of Razi Institute, 2007, 62,161-173.
4- Bayatzadeh, M.A., Pourbakhsh, S.A., Ashtari, A., Abtin, A.R., Abdoshah, M. Molecular typing of Iranian field isolates Mycoplasma synoviae and their differentiation from the live commercial vaccine strain MS-H using vlhA gene. British Poultry Science, 2008, 55,148-156.
5- Behbahan, N.G.G.; Asasi, K., Afsharifar, A.R., Pourbakhsh, S.A. Susceptibilities of Mycoplasma gallispeticum and Mycoplasma synoviae Isolates to Antimicrobial Agents in vitro. International Journal of Poultry Science, 2008, 7,1058-1064.
6- Sakhaei, D., Pourbakhsh, S.A., Banani, M., Lotfi, M., Akhlaghi, F., Asli, E. Using PCR and culture methods for Mycoplasma testing in poliomyelitis vaccine. Archives of Razi Institute, 2009, 64,109-114.
7- Lotfi, M., Banani, M., Pourbakhsh, S.A., Sakhaei, D., Akhlaghi, F., Asli, E. Using PCR and culture methods for Mycoplasma testing. Archives of Razi Institute, 2009, 64,109-114.
8- Ansari, H., Pourbakhsh, S.A., Sheikhi, N., Bozorgmehrifard, M.H., Ashtari, A. Detection of Mycoplasma synoviae by vlha-PCR with special primers in clinical sample. Veterinary Clinical Pathology, 2010,3,673-682.
9- Haghbin, N.H., Pourbakhsh, S.A., Charkhkar, S., Sheikhi, N., Ashtari, A. Isolation and detection of Mycoplasma synoviae from seropositive rapid reaction broiler breeder flocks by polymerase chain reaction and culture methods. Veterinary Research, 2010, 6,31-35.
10- Pourbakhsh, S.A., Shokri, G.R., Banani, M., Elhamnia, F., Ashtari, A. Detection of Mycoplasma synoviae infection in broiler breeder farms of Tehran province using PCR and culture methods. Archives of Razi Institute, 2010, 65,75-81.
11- Kheirkhah, B., Pourbakhsh, S.A., Nadalian, M.Gh., Banani, M., Ashtari, A. Detection of Mycoplasma agalactiae by culture and polymerase chain reaction (PCR) methods from Iranian goats. African Journal of Microbiology Research, 2011, 5,1668-1972.
12- Bayatzadeh, M.A., Pourbakhsh, S.A., Homayounimehr, A.R., Ashtari, A., Abtin, A.R. Application of culture and polymerase chain reaction (PCR) methods for isolation and identification of Mycoplasma synoviae on broiler chicken farms Archives of Razi Institute, 2011, 66,87-94.
13- Mohammadpour, S.H., Pourbakhsh, S.A., Kheirkhah, B. Isolation and identification of Mycoplasma agalactiae by polymerase chain reaction (PCR) in suspected sheep samples in Kerman Province, Iran. African Journal of Microbiology Research, 2013, 7,885-889.
14- Rostamizadeh, V., Pourbakhsh, S.A., Asli, E., Hadadi, A. Detection of Mycoplasma salivarium Contamination in Cell Culture using PCR Method. Pathobiology Research, 2013, 16,109-118.
15- Abtin, A.R., Pourbakhsh, S.A., Ashtari, A., Bayatzadeh, M.A., Barani, S.M., Ahangaran, S. Isolation and identification of Mycoplasma agalactiae by culture and polymerase chain reaction (PCR) from sheep of Qom province, Iran. Archives of Razi Institute, 2013, 68,11-16.
16- Moslemi, M., Pourbakhsh, S.A., Jamshidian, M., Tadayon, K. Isolation and molecular detection of M. mycoides cluster in goats with clinical signs of contagious agalactia in kordestan province, Iran. Switzerland Research Park Journal, 2013, 102,2147-256.
17- Bayatzadeh, M.A., Pourbakhsh, S.A., Homayounimehr, A.R., Ashtari, A., Abtin, A.R. Phylogenetic analysis of Mycoplasma Synoviae isolated from commercial Iranian chicken farms compared with other GeneBank isolate sequences based on 16S rRNA gene. Avian Biology Research, 2013, 6, 233-238.
18- Pourbakhsh, S.A. Molecular characterization of Mycoplasma synoviae isolates from commercial chickens in Iran. Archives of Razi Institute, 2014, 69,1-14.
19- Khezri, M., Pourbakhsh, S.A., Ashtari, A., Rokhzad, B. The Prevalence of Mycoplasma agalactiae in Sheep Herds with and without Sings of Contagious Agalactia in Kurdistan Province. Iranian Journal of Public Health, 2014, 43,194.
20- Pooladgar, A.R., Looni, R., Ghaemmaghami, Sh., Pourbakhsh, S.A., Ashtari, A., Shirudi A.A. Isolation and identification of Mycoplasma agalactiae by culture and polymerase chain reaction (PCR) from affected sheep to contagious agalactia of Khuzestan province, Iran. Archives of Razi Institute, 2015, 70,21-27.
21- Khezri, M., Pourbakhsh, S.A., Ashtari, A., Rokhzad, B. Investigation of Mycoplasma agalactiae in sheep in Kurdistan province by PCR. Archives of Razi Institute, 2015, 70,73-80.
22- Pourbakhsh, S.A., Abtin, A.R., Ashtari, A., Bayatzadeh, M.A., Barani, S.M, Asli, E. Detection of Mycoplasma capricolum subsp. capricolum from goats of Qom province, Iran. Archives of Razi Institute, 2015, 70,45-50.
23- Jafarizadeh, A.R., Pourbakhsh, S.A., Tadayon, K., Jamshidian, M., Ashtari, A. Mixed infection zones may be important in the epidemiology of contagious agalactia. Journal of Veterinary Research, 2016, 60,159-162.
24- Pourbakhsh, S.A., Abtin, A.R., Ashtari, A., Kheirkhah, B., Bayatzadeh, M.A., Ahangaran, S. Isolation and detection of Mycoplasma agalactiae from semen samples of goats. Archives of Razi Institute, 2017, 72,159-164.
 

6- تماس (Contacts)
5-1- رئیس آزمایشگاه رفرانس (Director of National Reference Laboratory)
5-1-1- نام (Name): محسن بشاشتی
5-1-2- ایمیل (Email): m.bashashati@rvsri.ac.ir
5-1-3- رزومه (CV)

1- مشخصات تحصیلی
1-1) دکترای عمومی رشته دامپزشکی (1386-1380)
عنوان پایان نامه: بررسی تلفات ناشی از بیماری های عفونی در مزارع نیمچه گوشتی تحت پوشش طرح بیمه همگانی در سال 1384-1383.
1-2) دکترای تخصصی بیماری های طیور (1392-1387)
عنوان پایان نامه: مطالعه تعیین کننده های مولکولی حدت ویروس های آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2 در سال های 1377 و 1388.

2- سوابق پژوهشی
2-1) مقالات چاپ شده در مجلات ISI

1- Nowrozi, H., Nazeri, G., Adimi, P., Bashashati, M., Emami, M. Comparison of the Activities of Four Antifungal Agents in an In Vitro Model of Dermatophyte Nail Infection, Indian Journal of Dermatology, 2008, 53,125-128.
2- Bashashati, M., Vasfi Marandi, M, Sabouri, F. Genetic Diversity of Early (1998) and Recent (2010) Avian Influenza H9N2 Virus Strains Isolated from Poultry in Iran. Archives of Virology. 2013, 158,2089-2100.
3- Sabouri, F., Vasfi Marandi, M., Karimi, V., Malekan, M., Bashashati, M. Genetic Analysis of Avian Paramyxovirus Type I strains Isolated from Backyard Poultry in Iran. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 2016, 40,750-756.
4- Sabouri, F., Vasfi Marandi, M., Bashashati, M. Characterization of a novel VIIl sub-genotype of Newcastle disease virus circulating in Iran. Avian Pathology, 2018, 47,90-99.
2-2) مقالات چاپ شده در نشریات علمی و پژوهشی
1- مسعود ادیب مرادی، مرتضی مهری، سید رضا هاشمی، محسن بشاشتی. بررسی اثرات آنزیم زایلاناز بر هیستومورفومتری روده باریک جوجه های گوشتی، مجله تحقیقات دامپزشکی، 1389، 65،153-149
2- Bashashati, M., Haghighi Khoshkhoo, P., Bahonar, A.R., Kazemi, A., Sabouri, F. Poultry Diseases in Iran: an Epidemiological Study on Different Causes of Mortality in Broilers. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 2010, 4,177-182.
3- Mirzaie, S., Hassanzadeh, M., Bashashati, M., Barrin, A. Campylobacter Occurrence and Antimicrobial Resistance in Samples from Ceca of Commercial Turkeys and Quails in Tehran, Iran. International Research Journal of Microbiology, 2011, 2,338-342.
4- Emadi Chashmi, H., Vasfi Marandi, M., Bozorgmehri Fard, M.H., Bashashati, M., Barin, A. Molecular characterization of non-structural gene of H9N2 subtype of Avian Influenza Viruses, isolated from broiler chickens in Tehran province between 1998 to 2010. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 2013, 7,23-34.


5- حسین نوروزی، علی کاظمی، مسعود تشفام، شهرام تیموریان، پروانه عدیمی، محسن بشاشتی. اثر اشعه اولتراویوله روی مقاومت گونه های مختلف کاندیدا نسبت به داروهای ایتراکونازول، فلوکونازول و آمفوتریسین، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1392، 15،58-53.

6- Bashashati, M., Vasfi Marandi, M., Bozorgmehri Fard, M.H., Hemmatzadeh, F., Sabouri, F. Genetic and phylogenetic analysis of the ribonucleoprotein complex genes of H9N2 avian influenza viruses isolated from commercial poultry in Iran. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 2013, 7,159-168.
7- Norouzian, H., Bashashati, M., Vasfi Marandi, M. Phylogenetic Analysis of H9N2 Avian Influenza Viruses Isolated from Chicken in Iran during 2010-2011. Iranian Journal of Microbiology, 2014, 6,91-97.
8- Malekan, M., Vasfi Marandi, M., Barin, A., Mokhtari Azad, T., Ranjbar M.M., Bashashati, M. Molecular evaluation of M2 protein of Iranian avian influenza viruses of H9N2 subtype in order to find mutations of adamantane drug resistance. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 2016, 10,253-262.


9- آراسب دباغ مقدم، محسن بشاشتی، سید جواد حسینی شکوه، سید رضا هاشمی. بررسی باقی‌مانده‌های آنتی‌بیوتیکی در گوشت مرغ و تخم‌مرغ مصرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران. بهداشت مواد غذایی. 1396، 26،81-69.
2-3) مقالات چاپ شده در نشریات علمی و ترویجی
1- محسن بشاشتی. مروری بر اپیدمیولوژی بیماری عفونی بورس، ماهنامه صنعت مرغداری، شماره 103، تیر و مرداد 1387.
2- محسن بشاشتی. بیماری های ویروسی شتر مرغ، فصل نامه دامپزشک، شماره 45، پاییز 1387.
3- محسن بشاشتی. عفونت های باکتریایی، قارچی و انگلی شتر مرغ، فصل نامه دامپزشک، شماره 45، زمستان 1387.
2-4) مقالات ارائه شده در کنگره های بین المللی خارجی


1- Bashashati, M., Haghighi Khoshkhoo, P., Bashashati, G.H. Mortality of Avian Influenza (H9N2) in Iran, Accepted in XXIIIth World‘s Poultry Congress, Brisbane, Australia, 30th June-4th July 2008.
2- Bashashati, M., Haghighi Khoshkhoo, P., Bashashati, G.H. Incidence of Infectious Bursal Disease in Broiler Chickens of Iran. Accepted in XIIIth European Poultry Conference, Tours, France, 23rd-27th August 2010.
3- Adibmoradi, M., Hashemi, R., Bashashati, M. Morphological Changes of Small Intestine Following the Addition of Xylanase in Broiler Chickens. Accepted in XIIIth European Poultry Conference, Tours, France, 23rd-27th August 2010.
4- Bashashati, M., Vasfi Marandi, M., Sabouri, F. Acquisition of New Mutations in a Novel Genotype H9N2 Virus at the Level of the Haemagglutinin Protein in Iran. Accepted in XVIIIth World Veterinary Poultry Association, Nantes, France, 19th-23rd August 2013.


2-5) مقالات ارائه شده در کنگره های بین المللی داخلی

1- آراسب دباغ‌مقدم، محسن بشاشتی، سیدجواد حسینی‌شکوه، تورج نوروزی. بررسی باقی‌مانده‌های آنتی‌بیوتیکی در گوشت مرغ و تخم مرغ مصرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، اولین همایش بین‌المللی و سومین همایش ملی طب پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان دریایی بر روی شناورهای سطحی و زیر سطحی، 26 تا 30 دی 1393، بندرعباس.
3- مهارت‌های آزمایشگاهی


Virus Isolation, HA, HI, VN, ELISA, PCR, RT-PCR, Real time PCR, HRM analysis, Cloning, RFLP, Gene Expression, Bacterial Isolation, Microbiological Culture, Cell culture, …