جزییات آزمایشگاه‌ها
آزمایشگاه تخصصی تحقیقات پاستورلا

1- نام آزمایشگاه فارسی/انگلیسی

فارسی: آزمایشگاه تخصصی تحقيقات پاستورلا

انگلیسی: Pasteurella National Research Laboratory

2- تاریخچه و خلاصه فعالیتها

جنس پاستورلا و بويژه پاستورلا مولتوسيدا بعنوان عامل مهم عفوني و بيماريزا در دام و طيور شناخته شده است. همچنين گزارشات متعددي از عفونت بافت ها و ارگان هاي مختلف انسان با منشا پاستورلا وجود دارد. لذا با توجه به اهميت اين باكتري و لزوم  انجام تحقيقات پايه و كاربردي در زمينه پاستورلا ها و عفونت هاي ناشي از انها در دام و طيور، آزمايشگاه تحقيقات پاستورلا پايه گذاري شد.
اين آزمايشگاه در سال 1385در يك فضاي آزمايشگاهي به مساحت 40 متر مربع در واحد تحقيق و توسعه بخش هوازي موسسه رازي تاسيس گرديد. پايه گذار و رئيس آزمايشگاه ملي تحقيقات پاستورلا آقاي دكتر احمدرضا جباري مي باشد. 


3- فعالیت ها و خدمات: 
دستگاهها و فضا هاي لازم براي انجام آزمايشات باكتري شناسي و مولكولي پاستورلا در اين آزمايشگاه موجود مي باشد. از جمله ميتوان به هود لامينار، ميكروسكوپ،  انكوباتور معمولي و CO2 ، شيكر دار، الايزا ريدر، ماشين PCR، ژل داك و فريزر هاي 20- و 70- اشاره كرد.
3-1 تخصصي
- شناسايي ويژگي هاي بيوشيميايي و سرولوژيك جدايه هاي پاستورلا با منشا دام و طيور
- تعيين هويت و تايپينگ مولكولي جدايه هاي پاستورلا
- معرفي سويه با سروتيپ هاي جديد كه از موارد رخداد بيماري در كشور جدا شده باشد.
- بهينه سازي و ارتقاء كيفي واكسن هاي پاستورلايي موجود.
- تحقيق در زمينه دستيابي به تكنولوژي واكسن هاي جديد به منظور پيشگيري موثرتر از عفونت هاي پاستورلايي در دام و طيور.

3-2 تشخيصي
-    جداسازي و شناسايي سويه هاي پاستورلا مولتوسيدا از از موارد پنوموني گوسفند وبز در كشور
-    جداسازي و شناسايي سويه هاي پاستورلا از عفونت هاي پاستورلوز ريوي و عمومي در گاو و گاوميش
-    جداسازي و شناسايي سويه هاي پاستورلا مولتوسيدا از موارد وباي مرغان در استان هاي بومي بيماري در كشور
-    شناسايي كانون هاي بيماري و ناقلين آن در حيوانات اهلي و حيات وحش
-    بررسي تيتر سرمي گله هاي واكسينه و غير واكسينه در مناطق آندميك بيماري 

4- پروژه هاي در حال انجام
- شناسايي و تعيين توالي ژن هاي موثر در ويرولانس پاستورلا مولتوسيدا ثبت آنها در بانك ژن
-تهيه و تدوين شناسنامه بذر واکسن پاستورلوز طيور
-تهيه و تدوين شناسنامه بذر واکسن پاستورلوز دام
- برسي پاسخ ايمني واکسن پاستورلوز گاو در ميزبان اصلي و گوسفند


5-یافته های انتشار یافته (Publications)

در قالب مقاله و پايان نامه هاي دانشجويي

 

6-تماس (Contact)

 احمدرضا جباري   a.jabbari@rvsri.ac.ir