جزییات آزمایشگاه‌ها
آزمایشگاه تخصصی لپتوسپیرا

1- نام آزمایشگاه فارسی / انگلیسی

فارسی:  آزمایشگاه تخصصی لپتوسپیرا

انگلیسی: LEPTOSPIRA REFERENCE LABORATORY
 

2- تاریخچه و خلاصه فعالیتها

محققين موسسه واکسن و سرم سازی رازي براي اولين بار در سال 1356 موفق به جداسازي لپتوسپيرا در ايران شدند و پس از آن مطالعاتي بر روي اين باكتري در اين موسسه انجام شد. در سال 1374 بخش ميكروب شناسي موسسه رازي موفق به ساخت واكسن در زمينه دامپزشكي گرديد كه هم اكنون يكي از فراورده هاي اين موسسه مي باشد.  

هم چنين اين بخش علاوه بر تحقيقات در زمينه هاي مختلف تهيه واكسن ، در تشخیص و شناسایی کانونهای آلوده به لپتوسپيرا در سطح کشور سالیان متمادی است که با سازمان دامپزشکی کشور و وزارت بهداشت نيز همکاری دارد. با توجه به فعاليت هاي انجام شده ، در سال 1388 آزمايشگاه رفرانس لپتوسپيرا در بخش ميكروب شناسي موسسه رازي تاسيس گرديد.     

این آزمایشگاه در حال حاضر تنها آزمايشگاه مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی می باشد. و در سال موارد زیادی از نمونه های انسان ودام و جوندگان به این آزمایشگاه جهت تشخیص و شناسایی ارسال می گردد.


3- فعالیت ها و خدمات
3-1- فعالیتهای تخصصی
فعالیت های آزمایشگاه رفرانس لپتوسپیرا در این موسسه در حال حاضر شامل:
1. تشخیص و شناسایی لپتوسپیراهای پاتوژن و غیر پاتوژن با استفاده از روشهای کشت، سرولوژیکی (  MATوELISA  )و ملکولی (مانندPCR)
2. شناسایی و ژنوتایپینگ سرووارهای جداشده با استفاده از روشهای ملکولی Sequencing, VNTR, PFGE  و غیره
3. کلونینگ و بیان ژنهای مربوط به فاکتورهای ویرولانس لپتوسپیرا مانند (lipl32  و lipl41 ) جهت تهیه واکسن های نوترکیب و کیت های تشخیصي
4. شناسایی و تشخیص لپتوسپیراهای بیماریزا و غیربیماریزا با استفاده از روش Multiplex PCR
5. استفاده از میکروپارتیکل ها و نانوپارتیکل ها در تهیه واکسن لپتوسپیرا
6. حفظ و نگهداری سرووارهای مختلف بیماریزا و غیربیماریزا
لازم به ذکر است که این مرکز تنها مرکز در سطح کشور می باشد که دارای بانک میکروبی از سرووارهای بومی و استاندارد لپتوسپیرا می باشد و همچنین به عنوان تنها مرکز رفرانس و معتبر برای سازمان دامپزشکی و وزرات بهداشت در کشور است که در حال انجام تشخیص نمونه های کلینیکی از نظر لپتوسپیرا به خصوص آزمایش سرولوژیکی MAT می باشد.

7. تهيه و تدوين برنامه هاي تحقيقات راهبردي جهت كنترل و پيشگيري بيماري
8. بهینه سازی و ارتقاء کیفیت وکمیت واکسن لپتوسپیرا
9. همکاری در تولید واکسن لپتوسپیرا
10. فعالیت های آموزشی شامل تدریس جهت دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی و برگزاری کارگاه های آموزشی
11. ارتباط با انجمن تخصصی بین المللی لپتوسپیرا (ILS)
12. ارتباط با انجمن علمی بین المللی میکروب شناسی ابران
13. عضو کمیته کشوری لپتوسپیرا 
14. عضو کار گروه ملی اسپیروکت ها در انجمن میکروب شناسی ایران

3-2-  فعالیتهای تشخیصی
1.    تشخیص و شناسایی لپتوسپیراهای پاتوژن با استفاده از روشهای کشت
2.    تشخیص و شناسایی لپتوسپیراهای پاتوژن با استفاده از روش MAT
3.    تشخیص و شناسایی لپتوسپیراهای پاتوژن با استفاده از روش ELISA
4.    تشخیص و شناسایی لپتوسپیراهای پاتوژن با استفاده از روشهای مولکولی مانند PCR
5.    شناسایی و ژنوتایپینگ سرووارهای جداشده با استفاده از روشهای ملکولی Sequencing, VNTR, PFGE  و غیره
6. شناسایی و تشخیص لپتوسپیراهای بیماریزا و غیربیماریزا با استفاده از روش Multiplex PCR

4- پروژه هاي در حال انجام 
1-    ارزيابي ايمني زايي آنتي ژن هاي پيكره باكتري(Whole Cell) غيرفعال شده سالمونلا سرووارهاي انتريتيديس، تيفي موريوم و اينفنتيس در حيوان آزمايشگاهي
2-    بررسي بهترين شرايط كشت، بهينه سازي تهيه آنتي ژن و بررسي بيماريزايي (LD50,ID50) در سالمونلا انتريتيديس
3-    بررسي بهترين شرايط كشت، بهينه سازي تهيه آنتي ژن و بررسي بيماريزايي (LD50,ID50) در سالمونلا تيفي موريوم
4-    بررسي بهترين شرايط كشت، بهينه سازي تهيه آنتي ژن و بررسي بيماريزايي (LD50,ID50) در سالمونلا اينفنتيس
5-    بررسی روشهای مختلف غیرفعال سازی سالمونلا تیفی موریوم، سالمونلا انتریتیدیس و سالمونلا اینفنتیس
6-    بررسي ايمني زائي آنتي ژن پيكره سالمونلا انتريتيديس ، تيفي موريوم و اينفنتيس درمدل حيوان آزمايشگاهي
7-    بهينه سازی و تهيه بانک ميکروبی کامپيوتری بخش ميکروب شناسی رازی (RTCC) 
8-     تعيين مدت زمان ماندگاري (Viability ) نمونه هاي موجود در كلكسيون ميكروبي رازي (RTCC ) به 4 روش مختلف 
9-    تهيه شناسنامه و بانك ميكروبي از سويه هاي موجود در مركز كلكسيون ميكروبي رازي (RTCC ) 
10-    بهينه سازي فرايند ليوفيليزاسيون در كلكسيون ميكروبي موسسه رازي
11-    تهيه شناسنامه وبررسي روشهاي مختلف نگهداري قارچهاي موجود در كلكسيون ميكروبي موسسه رازي
12-    جداسازي و شناسايي سروتيپ هاي مختلف سالمونلا درطيور در استان هاي ‌ آذربايجان شرقي ، تهران ، خوزستان ، فارس و البرز        
13-    جداسازي و شناسايي سروتيپ هاي مختلف سالمونلا درطيور در استان  تهران 
14-    جداسازي و شناسايي سروتيپ هاي مختلف سالمونلا درطيور در استان  البرز        
15-    جداسازي و شناسايي سروتيپ هاي مختلف سالمونلا درطيور در استان ‌ آذربايجان شرقي 
16-    جداسازي و شناسايي سروتيپ هاي مختلف سالمونلا درطيور در استان خوزستان 
17-    جداسازي و شناسايي سروتيپ هاي مختلف سالمونلا درطيور در استان فارس 
18-    بررسي شيوع سالمونلا در گاوداري هاي صنعتي در ايران
19-    استفاده از پرتو گاما در تهيه واكسن كشته سالمونلا
20-    تهيه آنتي ژن رنگي سالمونلا پلوروم جهت استفاده در آزمايش آگلوتيناسيون بر روي لام
21-    تهيه الگوي ژنومي جدايه هاي سالمونلا انتريكا سرووار انتريتيديس جمع آوري شده از كشتارگاه هاي تجارتي طيور در ايران
22-    شناسايي و تعيين هويت باكتري ها و قارچ هاي انساني و دامي جدا شده كشور به منظور تاسيس يك مركز كامپيوتريزه 
23-    كلكسيون ميكروبي انستيتو رازي
24-    بررسي آزمايشگاهي تهيه واكسن كلي باسيلوز در طيور
25-    ارزيابي ميداني واكسن غيرفعال سه ظرفيتي كلي باسيلوز در طيور
26-    تهيه و ارزيابي آنتي سرم هاي سروتيپ هاي O1,O2,O6,O8,O18 اشريشيا كلي در طيور
27-    توليد نيمه صنعتي پلي والان آنتي سرم هاي شايع اشريشيا كلي در طيور (O1,O2,O6,O8,O18)
28-    سروتايپينگ سالمونلاهاي جدا شده از منابع دام و طيور استان فارس
29-    بررسي سروتايپينگ و مقاومت دارويي باكتري E.coli جدا شده از مرغداري هاي مبتلا به بيماري كلي باسيلوز در استان خوزستان
30-    اجرای پروژه های تحقیقاتی ملی در زمینه جداسازی، تشخیص و شناسایی سالمونلا با استفاده از کشت ، سرولوژی و ملكولي
31-    اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمينه بررسي ايمني زايي سالمونلا 
32-    اجرای پروژه های دانشجویی (PhD، فوق لیسانس و دکترای دامپزشکی)

5- یافته های انتشار یافته (Publications)

5-1-  کتاب های چاپ شده
1.     لپتوسپیروزیس در انسان ، سال 1391 ، انتشارات علوی
2.     واژه نامه زیست شناسی  و فرهنگ میکروبیولوژی ، سال 1394، انتشارات علوی

 

6- تماس (Contact)

 دکتر پژواک خاکی
P.khaki@rvsri.ac.ir